Overzicht

Dit is een algemeen overzicht van mijn zoektocht naar mijn voorouders en is geenszins een referentie over het opbouwen van een familiegeschiedenis. Langs de andere kant kan men hier misschien wel een aantal interessante tips vinden.

Mijn zoektocht begon in 1992 en had toen meer weg van een koortsige wedstrijd om zo snel mogelijk zo ver mogelijk terug in de tijd te gaan, en dan enkel nog in de mannelijke tak. Enkel geboortedata waren belangrijk. Echtgenotes, broers en zusters werden genegeerd. De eerste stap was het opvragen van de geboorteakte van mijn grootvader Franciscus Kiebooms geboren in 1901 te Deurne.

Franciscus Kiebooms

Franciscus Kiebooms

Dit was een gekend feit alsook de naam en afkomst van zijn vader, Josephus Ludovicus Kiebooms. Achteraf gezien zou men als eerste stap in stamboomonderzoek met vaders, moeders, grootouders en nonkels en tantes moeten praten. Zo kan men een grote hoeveelheid informatie verzamelen die later enkel moet geverifieerd worden. In het begin werden alle geboorteaktes ter plaatse verzameld. Dit wil zeggen op de gemeentearchieven zelf. Dit is een langdurig proces waarmee men toch al snel een hele dag kwijtspeelt. Langs de andere kant kom je zo nog eens op plaatsen waar je voorouders geleefd hebben en met een beetje geluk kan men zelfs de exacte woonplaats terugvinden. Dit was bijvoorbeeld het geval voor het ouderlijke huis van Josephus Ludovicus geboren in Poederlee in 1870. Het adres vermeld in het bevolkingsregister bleek niet ver van het gemeentehuis te liggen en het oorspronkelijke huis stond er nog steeds. In de bevolkingregisters kon ik trouwens de volledige gezinssamenstelling vinden van deze familie.

Via Herentals langs Hulshout (Joannes) tot Brussel (Joannes – iedereen noemde toen Jan) ging het speurwerk verder en inderdaad dit allemaal via opzoekingen ter plaatse. Bij deze laatste stootte ik op de eerste problemen.

In de geboorteakte van Joannes Kiebooms stond vermeld :

Het jaar achtien honderd zeven en dertig den negentienden der maand Januarius .... is gecompareerd Joannes Kiebooms, handwerker, gebooren te Brussel, op twee Meij achtien honderd vier, en woonende binnen deze gemeente,...

Overlijdensakte Maria Quibooms

Overlijdensakte Maria Kiebooms/Quibooms

Echter na een lange zoektocht in Brussel bleef de akte nog steeds zoek. Een eerste dood spoor dus. Wat ik wel vond was een overlijdensakte uit 1827 van een zekere Maria Quibooms, wat wel eens een verfransing van Kiebooms zou kunnen zijn.

Uit de huwelijksakte van Joannes "uit Brussel" bleek dat er een "acte de notoriété" (akte van bekendheid) was opgemaakt, voor het vredegerecht van het Kanton Westerloo, om Joannes te wettigen en dat zijn moeder Maria Kiebooms was, gestorven in Brussel in 1827. Het leek er dus sterk op dat Maria Kiebooms en Maria Quibooms één en dezelfde persoon was. Dus hop naar het vredegerecht van Westerloo om de akte op te zoeken. Dit bleek een vrij lang document te zijn waarin een aantal getuigen verklaarden dat Joannes de onwettige zoon was van Maria Kiebooms geboren in 1804 te Brussel en dat hij

...van Jongs af is grootgebragt, opgevoed en onderhouden geweest, door Petrus Kiebooms, vader van de opgenoemde Maria Kiebooms...

Verder verklaarden de getuigen dat Joannes op 2-jarige leeftijd bij Petrus was gebracht en dat ze Maria in Brussel hadden gezien met een kind van het mannelijke geslacht. En als klap op de vuurpijl bevestigde de akte dat haar naam Kiebooms was en niet Quibooms zoals vermeld op haar overlijdensakte. Mysterie opgelost!

Vanaf nu zou het iets moeilijker worden. Het is namelijk zo dat we tot nu toe in de registers van de burgerlijke stand. alles relatief gemakkelijk hebben kunnen terugvinden. Enige moeilijkheid kan er wel zijn bij de omrekening van de republikeinse kalender die van kracht was van 1 oktober 1795 tot 1 januari 1806. De burgerlijke stand werd in ons land ingevoerd op 17 Juni 1796 na de annexatie door Frankrijk en de voordien gebruikte parochieregisters moesten ingeleverd worden. Dit waren woelige tijden waardoor er wel eens wat gaten en ongeregeldheden in de aktes zitten. Een gevolg hiervan zijn we voordien al tegengekomen met de "acte de notoriété" van Joannes Kiebooms. Vanaf moesten we onze gegevens in de parochieregisters weten te vinden.

Op dit punt ben ik dan tot de zeer verhelderende ontdekking gekomen dat zo goed als alle parochieregisters, registers van de burgerlijke stand, notariele akten, etc. terug te vinden zijn in het rijksarchief.

Wordt vervolgd